Probiodrops

Probiodrops je specifična probiotska formulacija koja sadrži pažljivo izbalansirana dva soja probiotskih bakterija, prirodnih stanovnika crevne mikroflore.

1 mL rastvora u trenutku pripreme suspenzije sadrži 15 milijardi živih liofilizovanih probiotskih bakterija:
Lactobacillus rhamnosus Rosell-11
Lactobacillus helveticus Rosell-52
Postupkom liofilizacije i farmaceutsko-tehnološkom formulacijom kojom je obezbeđena gastrorezistentnost postignuto je da vitalnost probiotskih mikroorganizama u preparatu ostane sačuvana.

Područje primene

Probiodrops je dodatak ishrani namenjen za odojčad stariju od mesec dana, decu i odrasle.
Probiodrops se koristi:
• Radi održavanja i obnavljanja prirodnog balansa crevne flore;
• Kod dijareja izazvanih primenom antibiotika bilo da se koristi tokom i/ili nakon antibiotske terapije;
• Kod tegoba izazvanih akutnom dijarejom;
• Kod digestivnih tegoba (bolova, grčeva, proliva, nadimanja i sl.) koje su posledica neadekvatnog varenja mlečnog šećera (laktoze).

O probioticima

Indikacije

Pronađite brzo odgovarajući
proizvod prema indikaciji:

Ivančić i sinovi na Facebook-u